Smartphone có làm con cái bớt gần gủi với cha mẹ?

Cho con chơi điện thoại từ sớm không khác gì cho họ 1g cocain, đúng hay sai? Smartphone có chính là thủ phạm làm con cái có ít thời gian giao tiếp với cha mẹ?
-1
830 lượt xem
-1
1
1 bình luận