Tôi có cái tính dở hơi pha 1 chút tự kỷ. Khi nào có mood nói, tôi nói. Khi nào ko có mood, thì đừng hòng bắt chuyện. Những lúc ấy (thực ra là nhiều phết), điện thoại tôi ko nghe, email ko reply, và đương nhiên text tôi ko trả lời. Chẳng phải chảnh chọe gì mà đơn giản là ko thích. Tùy nội dung mà khi nào có mood tôi sẽ lục lại để trả lời… có lúc là 5 phút, có khi là 1 tiếng, mà có lần thì mấy tháng.

Cơ mà thế nào đi nữa thì chắc chắn tôi sẽ reply. Tôi sống tốt đẹp như thế mấy chục năm cho đến khi … … cái con mợ Facebook nó ra chức năng “seen”.

Nào là … “Mày ..mày … mày coi thường tao!”

Hay là … “Cậu … cậu … ko tôn trộng tôi!”

Rồi đến … “Đồ … đồ … bất lịch sự … cái phép lịch sự tối thiểu mà ko nắm đc”

Mẹ tôi dạy tôi từ nhỏ gặp người lớn phải khoanh tay cúi đầu chào, thưa gửi phải lễ phép, ăn cơm phải mời, ăn xong phải xin phép, cư xử phải nhìn trước nhìn sau. Cãi cùn ra thì các cụ chúng ta chưa bao h dạy không được lờ mess trên FB cả. Cho nên đừng có tự tìm cách trút bỏ cái sự khó chịu của bản thân bằng cách đặt cho người ta cái mác “ko theo phép lịch sự” khi mà chả có cái phép nào như thế cả. Bạn lại bảo … đây là vì ngày xưa các cụ ko có mạng, ko có FB nên mới ko dạy điều đó, nếu có thì khác chứ?