Thu đã về rồi em biết không?
Sắc tím trời thu nét ửng hồng.
Ngoài kia bao chú chuồn chuồn ớt.
Lướt nhẹ hư không chẳng bận lòng.
Cảm tác 08.09.2021