- Muốn thành công, bạn phải có ước mơ đủ hấp dẫn với Tâm và phù hợp với Trí tuệ của bạn

I. Phân loại hấp dẫn: Có 2 loại hấp dẫn

1. Hấp dẫn cộng hưởng: Vì chung tính chất
2. Hấp dẫn thỏa mãn: Vì anh nọ thỏa mãn anh kia

II. Hấp dẫn trong đời sống

1. Hấp dẫn giữa con người với con người

- Hấp dẫn phần TÂM: Ai mà có cùng Tâm với ta, hoặc thỏa mãn Tâm ta, là ta bị hấp dẫn
- Hấp dẫn phần Thân: Ai có cùng sở thích hoặc thỏa mãn Thân ta, là ta bị hấp dẫn
- Hấp dẫn phần TUỆ: Ai cùng tầng bậc Tuệ với ta, hoặc làm cho Tuệ ta sáng lên, là ta thích

2. Hấp dẫn giữa tâm trí con người với kết quả sống

Mơ ước của bạn có lực hấp dẫn đủ lớn với Tâm và Trí Tuệ bạn (gọi là Tâm trí), thì Tâm và Tuệ của bạn tập trung hơn 100% công lực vào xây ước mơ, và không bỏ cuộc, thì ước mơ dễ thành hiện thực

3. Hấp dẫn của vật chất (Các bác nghiên cứu môn Vật Lý)

III. Ứng dụng quy luật hấp dẫn trong đời sống

- Muốn điều khiển người khác: Bạn phải hiểu được Tâm người khác, và có đủ giá trị để thỏa mãn tâm họ. Đây là tử huyệt dùng để yêu thương hoặc lừa đảo nhau, vì cách ra đòn giống nhau, chỉ là mục tiêu điều khiển họ làm gì và có lợi cho ai là khác nhau, nên khó phân biệt
- Muốn bán được sản phẩm/dịch vụ: sản phẩm, dịch vụ đó phải thỏa mãn Tâm, hoặc Thân, hoặc Tuệ của một nhóm người đủ lớn (gọi là phân khúc khách hàng)
- Muốn làm cho người ta thích: Bạn phải có điểm chung Thân hoặc Tâm hoặc Tuệ.