Unity - Tính thống nhất
Chúng mình luôn luôn phải hướng tới sự thống nhất về mặt visual, hay đúng hơn là đảm bảo được rằng dù thiết kế có dùng nhiều màu sắc nhưng vẫn tránh gây cảm giác hỗn loạn. Khi thiết kể đã đảm bảo được sự thống nhất, nhưng lại nhìn quá đơn điệu thì có thể sử dụng Variety để khắc phục.
Variety - Tính đa dạng
Nên linh hoạt trong cách phối màu và size, line, form, shape... Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều yếu tố, Unity sẽ dễ mất đi, còn nếu quá ít thì thiết kế lại trở nên quá đơn giản.
Balance - Tính cân bằng
Yếu tố cân bằng trong thiết kế bao gồm cân bằng vật lý đối xứng/bất đối xứng và cân bằng màu sắc. Chúng mình cần phải luyện tập việc điều khiển cân bằng các yếu tố thị giác như vị trí đặt và khoảng trống giữa các yếu tố và kích thước.
Hierarchy - Yếu tố phân cấp
Yếu tố phân cấp đóng vai trò quan trọng trong việc phân cấp mức độ quan trọng của thông tin. Những thiết kế tốt thường có cấu trúc truyền tải từ chủ đề chính đến phụ. Bằng cách sắp xếp thông tin dựa theo yếu tố phân cấp, chúng mình có thể dễ dàng làm nổi bật những thông tin hoặc thành phần quan trọng sao cho người đọc/người nhìn vẫn nắm bắt được thông tin chính kể cả khi họ đọc lướt.
Scale - Yếu tố tỷ lệ/cân xứng
Sự cân xứng đến từ mọi mặt từ độ lớn, chiều dài đến diện tích của vật thể được so sánh. Nếu vận dụng tốt nguyên lý này, thiết kế sẽ trở nên êm dịu thoải mái cũng như tạo được hiệu ứng phi thực. Một tỷ lệ tiêu biểu được đánh giá là phù hợp nhất là 1:1.618.
Emphasis - Sự nổi bật
Sau khi đổi size, đổi màu, và dỡ bỏ hệ thống grid, có thể làm nổi bật điểm muốn nhấn mạnh bằng cách điều chỉnh độ tương phản và độ lớn.

Similarity and Contrast - Tương ứng và tương phản
Khi sắp xếp thông tin, việc tạo cấu trúc giống nhau sẽ tạo tính ổn định, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy lại khiến cho tổng thể trở nên đơn điệu. Trong trường hợp này, có thể khắc phục bằng cách sử dụng độ tương phản đề làm nổi bật trọng điểm hơn.
Rhythm - Nhịp độ
Nhịp độ có thể được tạo nên từ các thao tác lặp lại và những khoảng trống. Tùy theo từng nhịp độ mà thiết kế có thể tạo cảm giác đứng yên hoặc chuyển động.