Từng nghe:
Trước lúc tan vào biển khơi
Nàng sông e sợ với đầy âu lo.
Nhìn về dòng chảy quanh co
Băng rừng vượt núi, đong đầy vấn vương.
***
Bao la sóng nước đại dương,
Nhập vào như thể buông lơi muôn đời.
Tràng giang không khỏi chơi vơi;
Cửa sông vẫn đó, nào đâu tách rời.
Không ai thoát khỏi phận đời;
Thiên thư đã định, khó lòng đổi thay.
***
Nàng sông cần phải xuôi dòng,
Hòa vào sóng nước, biển khơi muôn trùng.
Nỗi lo âu khỏi bập bùng,
Nghiệm ra ý nghĩa lùng tìm bấy lâu:
Rằng, nàng chớ sợ hòa tan
Hóa thành biển cả, đan thanh ngàn đời.

Huế, mùng 1 Tết Tân Sửu, 2 ngày trước Lễ Tình Nhân
Nguyên tác: Fear – Khalil Gibran. Klaus dịch.