Những con người gần gũi, những mối quan hệ mật thiết, những kết nối sâu sắc. Việc ta dành tình cảm cho họ giống như ta đã trao đi một phần của bản thân, một phần mà ta biết chắc rằng sẽ không bao giờ lấy lại được.
Và khi người đó rời đi, họ mang theo với họ cái phần đã mất đó của ta. Để lại ta là một tổ hợp những mảnh rời rạc, không trọn vẹn. Và ta sợ ta không còn đủ là chính mình để có thể yêu thương thêm nữa.
Ta lao đi tìm kiếm, góp nhặt từng mẩu cảm xúc trong những điều nhỏ bé nhất của cuộc đời hòng chắp vá tâm hồn mình, cho đến khi lòng ta đủ đầy.
Find love in everything
Find love in everything