#Visualize: Vương Quốc Bảy Bủm
#Source: Vấp nhưng đừng ngã
#Lúa_hóa_kiến_thức #sống #VấpNhưngĐừngNgã