Đám mây ngang qua cửa
Thấy bông hoa rất buồn
Hoa muốn mình rực rỡ
Nơi núi cao, suối nguồn
Ở nơi này kín cửa
Hoa thấy mình đáng thương.

Đám mây lại qua rừng
Thấy nhiều hoa ủ rũ
Ồ, thì ra cơn lũ
Khiến nhiều hoa úa tàn...

Có lúc những gian nan
Là niềm vui hoãn lại
Chúng mình đừng buồn mãi
Đừng so sánh với ai
Hãy vui vì hiện tại
Mình hơn mình hôm qua ^^