Vẫn là cô gái nhỏ
Xấu tính lại lắm điều
Nhưng đời có bao nhiêu?
Chẳng nhường em một tí :3

Thiệt hơn gì xí xóa
Xin làm lại từ đầu
Những lúc mình ngu lâu
Cũng xin là quên hết

Quên niềm vui, chắc chết!!!
Nên giữ lại thật nhiều
Giữ lời nói thương  yêu
Giữ những người  trân quý

Và ai kia nguyện ý
Ở bên ta suốt đời
Lúc sướng khổ chẳng rời
Khi buồn vui cùng bước :D