Con càng lớn càng xa rời cha mẹ.
Hiểu biết nhiều, cha mẹ ít hỏi han.
Con lớn rồi con phải đi xa.
Đi lo tương lai, lo học hành, lo tìm gia đình nhỏ.
Hạnh phúc của con... ở đâu đó ngoài kia.

Ngày Vu Lan, giật mình con nhớ mẹ.
Lại giật mình, xa quá.. biết làm sao.
Ngày Vu Lan, lên chùa theo chúng bạn.
Nhận hoa hồng đỏ thắm có vui không?
Con có nghĩ còn bao nhiêu năm nữa...
Hoa hồng kia rồi sẽ đổi màu tang?!
Con ơi đừng để muộn màng,
Vài câu thăm hỏi, quan tâm mẹ hiền.
Lên chùa thì chắc đã thiêng
Nhớ cha, thăm mẹ thiêng liêng hơn nhiều.

09.8.2014