Mưa hạ rả rích
Thích thú hàng cây
Lây cả vào lòng 
Bòng bong mất tích.
TT - Aurora
16/08/20