Hình của ai trên mạng cho tôi xin, thực sự tôi không biết nguồn chính xác để xin phép:)
Bạn tôi có đứa không đậu đại học
nhưng làm chủ năm tuổi 28
Bạn tôi có đứa học xong thạc sĩ
nhưng phải mất vài năm mới tìm được việc
Cũng có đứa qua đời năm chúng tôi lên lớp 10
không một bức hình hay dòng lưu bút nào để lại
Có đứa tuyên bố cả đời sống độc thân
Trong khi vài đứa đã ổn định gia đình và công việc
Có đứa bay qua Luân Đôn, Tokyo, đi học hoặc đi làm
Cũng có đứa bám trụ Sài Gòn, Hà Nội
Đứa làm công nhân, đứa làm thầy, đứa tương lai bỏ ngỏ
À có đứa làm cha đạo, đứa sống vô thần
Ai cũng có những ước vọng riêng
Có đứa đi trước tôi
Nhưng cũng có đứa phía sau xa mờ mịt
Đứa nào cũng có cuộc sống riêng, niềm vui lẫn nỗi buồn riêng
Tôi không buồn vì tình bạn xa cách
Tôi không đố kỵ với những đứa phía trước tôi
Tôi không mỉa mai đứa sau lưng mình
Chúng tôi đang ở đúng thời điểm của chính mình, dù phía sau hay trước.
Và, quan trọng hơn, chúng tôi vẫn là bạn của nhau, hoặc, từng là bạn của nhau.