Hmmm, nói gì trước đây nhỉ. Trước giờ mình chỉ nghĩ viết lách là dành cho những người giỏi văn cơ, nhưng chẳng hiểu sao, từ khi đọc được bài tâm sự của một người bạn, mình lại chợt lắng đọng vài giây...Tại sao mình không biến viết lách thành nơi giải bày tâm tư ấy nhỉ ? ^^ Mình là một đứa suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ linh tinh hoa lá hẹ cũng có, mà đa phần là suy nghĩ nội tâm lắm cơ :v. Thì thôi kể từ hôm nay, mình sẽ biến nơi đây thành ngôi nhà của những tâm tư không thốt nên lời của mình vậy. ^^