Image result for làm sao để hết nhạt

Dạo này thấy miệng mồm nói chuyệt nhạt kinh khủng, và còn lâm vào cái tình cảnh tệ hại là sau 3,4 ngày nói chuyện người ta không thèm rep. Xem phim tình cảm, tâm lý thấy mọi người nói chuyện mặn cực. Thế nhạt có thả thính được hem và nếu không thì làm sao để hát nhạt? Nhờ các anh chị cô dì chú bác giúp mình nhé. Mình chỉ là thằng viết dạo