Nay mình thấy trong nhóm "Maybe you missed this f***king news" có một bài đăng là: "Đây là post để cho các cử tri trẻ/cử tri lần đầu đi bầu nói về trải nghiệm/cảm xúc đi bầu của mình". Các bình luận dưới đó bao gồm:
- Mình gạch 2 phiếu từ trên xuống, 2 phiếu từ dưới lên
- Ơ, tui quên không coi mặt đại biểu là ai rồi :((((((((
- Thấy mặt ai thiện cảm thì bầu
- ai lý lịch đẹp, lý luận ctri cao và hoạt động tích cực nhiều thì bầu :))
- Đợt học đại học đi bầu ở trường, ngta bảo t gạch ai thì t gạch người bên cạnh :))
- Sáng dậy mẹ không phát tiền cho đi ăng mà đã bắt đi bầu cử nên dỗi kêu ba mẹ lấy phiếu của con mà đi bầu
- cứ ông bà nào học trung cấp chính trị đi lên thì gạch, giáo viên bác sĩ để lại :v
- Gạch bỏ phiếu chán chê r mới ra xem ds đại biểu
- Cứ thấy học vị cao, tuổi Đảng lâu, chức vụ có vẻ quan trọng và đóng góp được là không gạch 🙏🏻 còn thật ra chả biết ai với ai ngoài có bác Nguyễn Phú Trọng
Cảm nhận của mình là bên cạnh một bộ phận có ý thức chính trị cao thì vẫn còn quá nhiều người trẻ có nhận thức chính trị, xã hội yếu kém, coi chuyện bầu ra người đại diện cho người dân như một trò đùa. Mọi người nên biết rằng quốc hội là cơ quan lập pháp tối cao và mọi quyết định của quốc hội sẽ có ảnh hưởng đến cả đất nước nói chung, đến nền kinh tế-văn hóa-xã hội nước nhà và đến cả cá nhân, gia đình các bạn nói riêng. 
Giả sử các bạn tìm hiểu trong số các ứng cử viên, họ quan tâm đến vấn đề gì (giáo dục, môi trường, phúc lợi xã hội, thúc đẩy hội nhập, tăng trưởng kinh tế...) và bầu chọn cho người có cùng lý tưởng với các bạn, (ví dụ giáo dục và hội nhập), thì có thể trong tương lai, biết đâu nhà nước sẽ có nhiều chính sách, học bổng để trao đổi học sinh, sinh viên, giúp các bạn có cơ hội tiếp cận với một thế giới rộng lớn hơn?
Thật là mỉa mai khi các bạn trẻ đi bầu cho vui hoặc đem phiếu cho người khác bầu hộ, đến lúc quốc hội đưa ra quyết sách gì ko hợp ý thì anh em lên mạng chửi bới chê bai lãnh đạo. Có bao nhiêu anh em trong số đó từng tìm hiểu và có contact của họ để gửi gắm nguyện vọng, ý kiến xây dựng cho người đại diện của mình trước quốc hội hay không?
Khi mình đi học đại học, mình thấy các bạn trẻ thích học các khối ngành nghiệp vụ hơn là khối ngành lý luận, đặc biệt là lý luận chính trị thì càng không thích, học hành hời hợt. Trong khi đó, lý luận là thứ soi đường cho thực tiễn, một đất nước phát triển là một đất nước có tư duy về mặt lý luận, đường lối tốt. Nhưng với thực trạng học tập như thế này, với thái độ và hiểu biết chính trị như thế này thì  quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu - nước mạnh, xã hội công bằng - dân chủ - văn minh còn  kéo dài rất lâu, rất lâu nữa...
Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý  chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp