Một quyển sách được xếp vào hàng kiệt tác của Dazai Osamu lại là thứ viết về những chuyện đàng điếm, ăn chơi, lừa lọc, bạc nhược hết sức vớ vẩn và chẳng ra gì. Ừ, rõ ràng nó chẳng ra gì với phần đông con người có mục đích sống, dù tốt đẹp hay không.
Vấn đề của nhân vật Yozo - hay vấn đề của chính Dazai - nói dễ cảm thông là không thể hòa nhập với đời sống và con người, nói một cách tuyệt vọng là: không-biết-làm-người.
Cả một câu chuyện của tội lỗi trượt dài chỉ khép lại bằng những lời đánh đố:
làm người là phải làm những gì?
làm người là nên như thế nào?
chọn điều dễ dàng, hay chọn điều khó khăn?
chọn tách biệt? hay chọn đám đông?
chọn là mình? hay như một ai khác?
Nhân gian thất cách (人間失格 Ningen Shikkaku) nghĩa đen: Mất tư cách làm người.
Nhưng, 
mất tư cách làm người với ai? với chuẩn mực nào?
Đọc thêm: