INFP là những người ôn hòa và giàu lòng trắc ẩn
INFP là những người ôn hòa và giàu lòng trắc ẩn

INFP đề cao kiến thức và sáng tạo, họ là những nghệ sĩ trong cuộc sống
INFP đề cao kiến thức và sáng tạo, họ là những nghệ sĩ trong cuộc sống

INFP là những người nghệ sĩ đầy tài năng và sáng tạo
INFP là những người nghệ sĩ đầy tài năng và sáng tạo

INFP có cái tôi cao và khó kiểm soát được sự tức giận, nóng nảy của mình
INFP có cái tôi cao và khó kiểm soát được sự tức giận, nóng nảy của mình

Công việc phù hợp với INFP
Công việc phù hợp với INFP

Nhà văn

Marketing

Đen Vâu là anh chàng rapper luôn gửi gắm “những cơn mơ” vào bài hát của mình
Đen Vâu là anh chàng rapper luôn gửi gắm “những cơn mơ” vào bài hát của mình
Nhà văn Nguyễn Tuân – người nghệ sĩ cả đời đi tìm cái đẹp
Nhà văn Nguyễn Tuân – người nghệ sĩ cả đời đi tìm cái đẹp
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xem là “tượng đài” âm nhạc được nhiều người kính trọng
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xem là “tượng đài” âm nhạc được nhiều người kính trọng