Học giỏi và bán hàng tốt chẳng liên quan gì tới nhau cả. Khi học thì cần nắm được cả 10 tính năng còn khi tư vấn thì có khi chỉ cần nói 1 tính năng mà khách hàng quan tâm mà thôi. 
Ngày 3 tại AIA
Ngày 3 tại AIA
Xin chào. Tôi là Giang. Hôm nay là ngày thứ ba của tôi tại AIA.
Hôm nay chúng tôi học sâu về một sản phẩm chiếm tỷ trọng doanh số cao nhất của AIA, đó là sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt. 
Đây là sản phẩm Bảo hiểm trọn đời liên kết với Đầu tư.
Sau đó chúng tôi chia nhóm rồi thi thố thực hành tư vấn. Mỗi nhóm cử ra đại diện làm khách hàng và tư vấn viên.
Tôi đã chưa tự tin để xung phong đóng vai tư vấn viên. Nhìn các bạn khác lên thực hành, tôi thấy khá ấn tượng về kiến thức của họ.
Nhưng tôi cũng nhìn thấy đâu đó hình ảnh của tôi trong quá khứ khi còn bán phần mềm. Nói đến đâu cũng biết, hỏi câu gì cũng trả lời được. 
Nhiều khi, chính những câu trả lời có phần chi tiết đó lại trở thành lan man.
Và câu trả lời đó có làm hài lòng hay dẫn lối họ tới mua hàng không thì tôi không biết. 
Một kỹ thuật tôi mới học được ở ngành Bảo hiểm, đó là vẽ tranh để dẫn lối khách hàng. 
Truyền thống thì dùng một tờ giấy A4, vài cây bút màu. 
Chúng tôi về sau thì sẽ dùng iPad và Keynote.
Còn giờ thì tôi phải làm bài tập về nhà là viết kịch bản tư vấn sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt đây.
Tôi là Giang
Hẹn gặp bạn vào ngày mai.