Sông Hương núi Ngự
Người con gái anh thương
Là nàng thơ xứ Huế
Mang vẻ đẹp cố đô
Làm tim anh kín chỗ

Người con gái anh thương
Nơi giao hòa non nước
Sông Hương và núi Ngự
Hợp lại là tên em ( Hương Bình )

Bài thơ làm vu vơ từ năm 2018 nhưng không có cơ hội gửi cho người ấy xem