Một nửa

Một nửa thì chỉ là thế
Không vơi không đầy
Không là tất cả
Nhưng cũng không là gì

Một nửa người mang tới
Vừa là tất cả vừa không là gì
Tất cả của kẻ khờ
Không là gì của ai

Một nửa niềm vui
Là tôi có niềm hay người vui
Một nửa buồn phiền
Là người phiền hay tôi buồn

Bước chân một nửa
Thì liệu là đi chậm hay đi nhanh
Một nửa tình yêu
Thì lẽ nào là đơn phương

Người trao đi một nửa
Tôi đang nhận hay mất đi
Tôi trao người một nửa
Người hờ hững bỏ đi

Một nửa mãi là một nửa
Kẻ vơi người đầy
Tôi trao người tất cả
Người lặng lẽ rời đi

Một nửa cũng là tất cả
Cũng là vô vọng của tôi
Tình yêu trao đi
Nên là một nửa hay tất cả.
(xin lỗi vì quên nguồn. chân thành xin lỗi)

G. 20/5/2021