Tần Thuỷ Hoàng hay Doanh Chính, đa số mọi nguời coi ông là một vị vua tàn bạo. Nhưng xét cho cùng vị vua này là người có công lớn nhất cõi Trung Hoa. Cũng có thể nói không có Tần Thuỷ Hoàng thì không có TQ hiện đại bây giờ. Đa phần, các vị vua thời đó đều coi việc ổn định đất nước, nghị hoà với lục quốc làm nền tảng cho hoà bình khắp đại lục. Nhưng với tầm nhìn của mình, ông nhận ra hoà bình ở thời chiến quốc mà mọi người theo đuổi chỉ là thứ tạm bợ. Vì nó có được duy trì thì cũng chỉ xảy ra trong thời gian các vị vua tại vị, ai biết được rằng khi con cháu họ lên lại ko xảy ra biến chuyển - là nguyên nhân của chiến tranh liên miên hàng trăm năm không dứt. Cũng nói thêm rằng với tầm nhìn khác người và mộng tưởng to lớn như thế, nước Tần cũng suýt bị vả sml khi đội quân hợp tung của 6 nước tiến đến sát cổng Hàm Cốc Quan-ngay gần kinh đô của Tần. Sau cùng, nhờ vào sự uy mãnh của các tướng quân cũng như đồng lòng tin vào tầm nhìn của Tần Vương mà nước Tần vượt qua gian nguy, hoàn thành nghiệp lớn. 
Vậy mới nói:
- Tầm nhìn là quan trọng nhất
- Để đạt được nghiệp lớn luôn cần rất nhiều sự hy sinh  
- Khi tầm nhìn của bạn khác người, người khác sẽ chỉ trích và còn rủ thêm nhiều người để vùi dập bạn
- Việc bạn làm sẽ chỉ có mình bạn hiểu, đúng hay sai là tuỳ vào góc nhìn.