Hello,

Mình dùng Spiderum vì hai lí do:
1. Mình rất thích Medium nhưng nền tảng này lại không hỗ trợ tiếng Việt.
2. Mình viết tiếng Việt vì mình muốn chia sẻ cho ba những bài viết cuối tuần khá hay mình đọc được từ The New York Times về cuộc sống, xã hội và văn hóa Mĩ.