Luôn có vài kẻ ngốc
Luôn nghĩ mình đơn độc
Đôi khi cười trong mắt
Giọt buồn rơi xuống tim
Luôn có vài kẻ ngốc
Đếm từng ngày trôi qua
Cô độc chờ người đến
Có hay người đổi thay
Luôn có vài kẻ ngốc
Cô độc đứng trước gương
Nhắm mắt rồi mở mắt
Nhìn người thương khác đường
Luôn có vài kẻ ngốc
Cứ kiếm tìm ước mơ
Có biết đâu mọi thứ
Bắt đầu từ bây giờ