T biết là t sai
Và m không hề sai

Nhưng m bị t ép buộc trong tư tưởng đó là lỗi của m, t chỉ đang đổ lỗi cho xã hội đang chống lại cái lười của t bằng cách cho m thấy m sai dường nào
Nhưng m biết đó
Lỗi là ở t
Người ta thường bảo té rồi đứng
T té rồi nằm luôn, ngủ cho đã rồi nhìn trời ngắm đất, thấy m đi qua và nói m làm t ngã, bắt m ngồi kế và chịu trận
T sẽ giải thoát m theo cách mà một con súc vật nhả mồi
Nó sẽ khi nhả khi con mồi chết
M không đáng bị thế nhưng m phải bị thế
Lỗi không ở m
Lỗi ở t :)