Ngày mai hứa trở thành một người tốt hơn, tự tin hơn, vượt qua hội chứng "sợ người lạ" của bản thân.
Hứa á!