Chậm rồi, hết mất rồi ông ơi!
Còn gì đâu mà trông với ngóng
Người ta mang hết cả về rồi
Chật cả nhà, chật cả trái tim :(