Chậm rồi, hết mất rồi ông ơi!Chậm rồi, hết mất rồi ông ơi!
Còn gì đâu mà trông với ngóng
Người ta mang hết cả về rồi
Chật cả nhà, chật cả trái tim :(
110
2340 lượt xem
110
8
8 bình luận