Chuyện vợ chồng khi các con yêu chắc
Của cải là nhờ hai mắt tay chân
Siêng cào bươi cả tằn tiện chuyên cần
Thì tiền bạc... hắn dần dần tự có
Khi đi ra tìm việc làm đâu đó
Để chọn ai vẫn còn số hên xui
Được miền trung thì trên cả tuyệt vời
Là hoàn hảo nếu là người xứ Nghệ
Cha tự hào suốt một đời yêu mệ
Được ông bà thương yêu rể như con
Đã đi nhiều nhưng nỏ chộ ai hơn
Có người ưng cứ mần quen mà lấy
Tuổi đẹp nhất của đời người con gái
Từ hâm ba đến hâm bảy là vưa
Quá ba mươi rất khó chọn cho vừa
Đừng chờ đợi chớ hẹn hò như trẻ
Tuổi con cao có hàng trăm cha mẹ
Vẫn vui cười nhưng đâu dễ ngồi yên
Ai hỏi thăm nghị trọng bụng mà phiền
Dù cuộc sống rất giàu tiền cũng khổ
Chưa nói đến mẹ cha già quá cố
Lập gia đình anh em họ lên thay
Ông bà mô muốn nhìn chộ thế này
Chuyện vợ chồng dục suốt ngày là rứa
Đã sinh con cũng ước mình che chở
Xây cựa nhà cưới chồng vợ cho xong
Mỗi đứa con vài đứa cháu lọt lòng
Để ông bà chơi bế bồng đôi thỷ
Chẳng ai hỏi nhà ông dư... mấy tỷ
Chỉ nhìn vô con cháu quý hay không
Nội ngoại răng bao nhiêu đứa vợ chồng
Cũng vì rứa mà thật lòng cha dặn