Gần đây học được 1 cái là hạn chế tối đa việc đổ lỗi cho 1 sinh vật hiện tượng nào đó về cái sự  "thất bại" của mình. Hãy linh động tìm ra giải pháp để đạt đươc mục đích của mình.
Để vô được trong 1 ngôi nhà có rất nhiều cách, kiểu truyền thống là đi vào từ cửa chính, nếu không thì vào qua cửa sổ, nhảy từ mái nhà xuống, chui ống khói... còn không thì đi thuê mấy ông về phá khoá, phá cửa đục tường. Vô vàn cách, miễn sao là vào được ngôi nhà thôi đúng không @@ các yếu tố khác tạm thời bỏ qua, chưa xét.
Trong "Nhà giả kim" có câu  :
Chỉ cần cậu tha thiết muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được.
Cái yếu tố quan trọng là cái ngưỡng mong muốn... đã phải là cầu khẩn tha thiết hay chưa.. hay chỉ là hời hợt có cũng được, không có thì thôi, chả sao !

Tiện thể trích thêm đoạn nữa
Trước khi cậu đạt được ước mơ thì vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Khi đạt được ước mơ chúng ta cũng đồng thời nắm vững những bài học đã lĩnh hội khi đi theo ước mơ. Đó chính là thời điểm mà đa số người ta bỏ cuộc, nói theo ngôn ngữ sa mạc là: 'Chết khát đúng vào lúc cây chà là xuất hiện ở chân trời'. Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu 'thánh nhân đãi kẻ khù khờ' và kết thúc với sự thử thách gay go kẻ chiến thắng.