Lang thang là tùy hứng
Theo nhịp bước chân quen
Cũng có thể thả trôi
Theo một điều mới mẻ
Khơi gợi ta tìm tòi.

Dù dòng quen dòng lạ
Ta vẫn cứ xuôi theo
Không chút nào kháng cự
Để xem đưa đến đâu
Tò mò với tất cả.

(Hà Nội, ngày 09/04/2021)
(Nguồn ảnh: unsplash.com)