Hơn một năm nay mình gặp rất nhiều vấn đề về quản trị con người lẫn chuyên môn, cuộc sống của mình có nhưng lúc bế tắc. Mình không biết tâm sự cùng ai, và may mắn cũng đã mỉm cười, hehe. 


Mình đã tìm ra được một vài cách quả lý  công việc kinh doanh và mang lại hiệu quả đáng kể, hy vọng sẽ giúp được bạn điều gì đó.

Đặt ra những câu hỏi chủ chốt

Có lẽ phương pháp đặt câu hỏi và tự vấn bản thân là cách mình hay làm nhất, vì mỗi lần đặt câu hỏi là mình lại có một idea gì đó. 
Tại sao mình lại lập nên doanh nghiệp này?
Tại sao mình lại bán sản phẩm này?
Điều gì khiến người khác đi cùng mình?
Điều gì khiến nhân viên phải làm việc vì mình?
Đâu là 20% công việc mình làm mang lại kết  quả mà mình mong muốn?
Phân khúc khách hàng mà mình muốn phục vụ là ai? Họ trông như thế nào? Có cách nào để miêu tả chi tiết họ không?
Họ đang gặp những khó khăn nào? Sản phẩm của mình giúp đỡ gì được cho KH?
Bạn thấy đấy, việc không ngừng đặt câu hỏi sẽ khơi sâu hơn nhận thức sâu sắc, mở rộng tầm hiểu biết và mang lại câu trả lời, ý tưởng và giải pháp giúp làm việc hiệu quả hơn. 
Với cách đặt câu hỏi này, bạn có thể áp dụng trong công việc, tình yêu, cuộc sống, sức khỏe, mục tiêu, kinh doanh... rất nhiều thứ. Chúc bạn thành công.