Nhiều bạn mua rất nhiều sách về để trong nhà và hi vọng rằng kiến thức nó sẽ tự động chuyển từ sách sang đầu mình, nhiều lúc mình nghĩ vui như thế. Cũng có nhiều bạn đọc nhiều sách nhưng vẫn chưa rèn luyện được kỹ năng làm thế nào để đọc được sách cho hiệu quả.
Trước khi bàn về việc làm thế nào cho hiệu quả thì bạn phải xác định bạn đọc sách với mục đích gì? Đọc giải trí, đọc tìm hiểu, đọc hiểu....vv
Nhưng dù bạn đọc với mục đích gì, bạn cũng cần phải đọc nhiều, đọc chăm chỉ, không phải vì một ngày bạn đọc rất nhiều sách và những ngày sau bạn nghỉ không đọc thì làm thế nào bạn có thể giỏi lên được.
So sánh việc đọc sách cũng giống như việc bạn giao tiếp hàng ngày vậy, bạn cứ phải giao tiếp nhiều với xã hội, kết nối nhiều với mọi người thì bạn mới có thể giao tiếp giỏi hơn, biết nắm bắt cảm xúc của mọi người hơn được; thì việc đọc sách cũng thế, chính mình phải đọc nhiều, đọc nhanh, phải ghi nhớ thì lâu dần kỹ năng này mới củng cố và phát triển được.
Đối với mình, kỹ năng đọc sách là quá trình rèn luyện từ không có phương hướng đọc đến yêu thích đọc, từ đọc ít đến đọc ngày một nhiều lên. Đọc nhiều, đọc lướt, sau đó đọc kỹ lại thì sẽ tạo thành kỹ năng đọc nhanh, đọc hiểu, đọc nhớ.
Chung quy lại thì bạn cũng sẽ phải đọc nhiều thôi, không có con đường tắt nào đi đến thành công với mục đích tìm hiểu tri thức cả.
Nhưng nếu đọc sách với tâm thái "Chỉ đọc" thôi thì mình vẫn nghĩ là không nên đọc, dành thời gian để tìm hiểu thế giới quan, học tập nhiều thứ khác, kết giao với xã hội làm nhiều việc có ích vẫn hơn là bạn đọc để chỉ vì có danh "mình cũng đọc sách" thì sách đối với bạn cũng chỉ là một mớ giấy lộn có chữ mà thôi.
Chúc bạn trên con đường tìm hiểu tri thức có thể đọc nhanh, hiểu sâu, biết rộng và chia sẻ nó với mọi người./.