Mình cảm thấy sau khi đọc xong 1 vài cuốn self-help hoặc 1 vài clip thì ngay lúc đó cảm thấy rất có động lực và muốn làm 1 việc gì đó tích cực ngay lập tức. Nhưng thực sự chỉ làm được vài ba bữa , các cao nhân có thể cho lời khuyên để nuôi dưỡng nó k ạ ? Mình cảm ơn !