Lần này mình muốn nói tới các loại danh mục trong forum nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh quan điểm tranh luận, trò chuyện tâm sự. Do chỉ có 2 danh mục này là gây cảm giác không phù hợp với mình.
Vâng nói tới cảm giác, một thứ mông lung chỉ bản thân người đó thấy và được truyền tải bằng ngôn ngữ. Và cái ngoài lề này chỉ để mọi người biết mình chọn không phù hợp cho êm tai chứ cũng không biết nó là gì.
Bởi vì sao, quan điểm - tranh luận 2 thứ khác nhau. 
Một là thế giới quan được tổng kết từ cuộc sống, kinh nghiệm. Một là giải pháp để phân biệt phải trái. Ai cũng biết nhưng lại được đặt kề nhau. Một nghịch lý theo bản thân mình, bởi quan điểm được hình thành là có nguyên do, không ai giống ai thì tranh luận là để làm gì. Có chăng thì ta chia sẽ cho nhau, mở rộng thế giới của mình. 
Tới đây, lại một tình huống mới trò chuyện - tâm sự 2 thứ giống nhau được đặt kề nhau.
Không ai nói gì cả, bài viết thì cứ viết, và cứ trôi cứ trôi. Không biết là vì sao với lắm người có tri thức thế, khoa học, nghệ thuật, tranh ảnh, trò chơi, thấy gì cũng có nhưng trò chuyện tâm sự... và nằm trên top ấy, thành viên nổi bật đóng góp to lớn lắm, viết vài bài nghĩa lý sâu xa rồi lặng im thin thít, trang không đi xuống mới lạ.
Và cứ thế một tình huống mới xuất hiện, tràn đầy cả trang toàn những bài trò chuyện tâm sự quan điểm tranh luận nhưng lại chả có gì khác nhau cả. Bình mới rượu cũ là tên của trường hợp này rồi.
Kết luận lại thì xóa bỏ mấy cái danh mục đi, rồi đổi tag thành danh mục. Để mọi người tự chọn cái nội dung mà mình muốn truyền tải, như bài này tôi muốn để danh mục #vô nghĩa #thị phi nhưng còn phải chọn truyền cảm hứng.