NGÀY XƯA KHỞI NGHIỆP (6-7 năm trước)
- 2-3 thằng bạn xúm lại làm
- Thằng nào cũng full time, chẳng vướn bận mịa gì (sẵn sàng ngồi 3-4h đêm để bàn công việc, và alo thì "auto rãnh")
- Năng lượng & máu chiến
- Thời điểm đó cũng ít người cạnh tranh, làm dễ dàng hơn
- Mỗi tháng chỉ tiêu 2-3 triệu, ăn mì gói sống qua ngày cũng ổn
- ...
Nhờ vậy, cày một thời gian có kết quả. Từ đó chuẩn hoá & scale từ từ. Startup tăng trưởng bền vững...
=========
NGÀY NAY KHỞI NGHIỆP
- Nhiều vướn bận, khó tập trung
- Càng biết nhiều, vậy mà khó làm hơn. Đụng đâu cũng "sợ"...
- Muốn làm j cũng cần tiền & cần nhân lực để làm (một dự án sơ sơ 1 năm sẽ bay 1-2 tỏi may ra mới trụ được)
- Lương cao, khó giữ người
- Chi phí cố định cao
- Cạnh tranh khốc liệt hơn
- ...
Lựa chọn mô hình, hướng phát triển sản phẩm fail, ý tưởng thiếu đột phá, kiểm soát chi phí fail,... Sẽ dẫn đến khả năng thất bại của startup đó cao hơn, càng làm càng mất tiền...
Keys: tinh gọn, hiệu suất, phát triển sản phẩm đúng hướng, tận dụng nguồn lực cộng đồng, mô hình chuẩn, chi phí thấp, scale quy mô từ từ,... Kiểm soát chi phí để rủi ro thấp nhất.
Một startup chi phí mỗi tháng 50-100tr sẽ đỡ áp lực hơn 300-400tr & lâu chết hơn. Ít nhất thằng 300tr sau 1 năm sẽ chết, còn thằng <100tr sẽ sống được 3-4 năm & khó lỗ hơn.