Cuối cùng mình cũng là thằng lụy, mình là người sốc người đau lòng khổ tâm nhưng lại đi xin hy vọng từ chính người làm đau mình.

Có bạn có chú bên cạnh an ủi cùng say cùng qua cơn đau nhưng đêm về một mình vẫn là sự giằng xé nội tâm. Khóc rồi lại dậy hít đất như để giả tỏa hết năng lượng để đầu óc trống rỗng. Để vào giấc ngủ và lại choàng tỉnh giấc mắt mũi tèm nhèm vì tim đập mạnh quá lòng nao nao quá quặn hết ruột gan.
Tôi xin hứa không làm gì ngu ngốc sai trái với chính mình nữa.