Càng lớn thì con người ta không còn phản ứng dữ dội như cái tuổi bồng bột nữa, cách tiếp nhận vấn đề cũng nhẹ nhàng hơn đôi khi chỉ là một cái cười nhẹ, người ta gọi như là "giả tạo"...

Trong những cái liều thì cái liều lớn nhất là “lớn lên”, nghĩa là cú nhảy từ ấu trĩ sang trưởng thành. Tôi chỉ ổn khi còn thấy mình bất ổn, vì chúng buộc tôi phải thực hiện những cú nhảy vào vô định; qua đó, tôi nắm vận mệnh đời mình và không ngừng lớn lên. Đừng bỏ lỡ những cơ hội để có thể lớn nhanh hơn.