Có 1 kẻ thật say sưa.
Nếu hỏi" Tại sao phải thêm chữ "thật" trc 2 từ "say sưa"?" Thì đơn giản đó chỉ là sự nhấn mạnh mà thôi. 1 dấu nhấn cho sự thật, k giả dối, điêu ngoa, cho sự mất mát tổn thương nơi tâm hồn. Có những kẻ say sưa đến mức chẳng 1 người nào nhận ra mà đồng cảm, k thể chạm tới để thấu hiểu, càng k dám ôm lấy mà chia sẻ.

Kẻ say sưa đó. Đem tổn thương ấy chắp vá thành món bánh đắng đến mức nuốt k nổi, nhâm nhi những chiều mưa.
Kẻ say sưa đó. Đốt luôn cái tuổi trẻ để nhìn thế sự, lấy sự chân thành ít ỏi để đối đãi với k ra gì.

Họ say sưa vì men ư?? K phải đâu bạn ơi….họ bị nghiện đấy 😂😂😂   (uống 1 lít mới tỉnh drịu)