Tôi bị xui làm cái này, có người bảo nếu tôi làm thì nó cũng sẽ làm. Mà tôi nghĩ cũng không phải ý tệ, cho nên tôi sẽ làm. Các bạn có thể hỏi tôi bất kỳ câu hỏi gì. Luật là tôi sẽ trả lời trung thực. Ở đây có những người biết và thậm chí thân thiết với tôi ngoài đời, họ sẽ có thể xác nhận được tôi nói thật hay không, ở một mức độ nào đó. Với cả biết đâu lại có chủ đề hay để viết bài.