Ở với mẹ mấy bữa yên lành
Giờ con đi xa trong lòng không nỡ
Mùi thơm cơm mẹ nấu bay khắp nhà là mùi con nhớ
Đứa trẻ tha phương tiếc nuối chẳng dám quay đầu
Khi bên mẹ con có là gì đâu
Dù con lớn - đã biết đi cùng trời quẫy đạp
Vẫn thèm ở trong vòng tay mẹ ấm áp
Ngửi mùi mồ hôi khuya sớm tảo tần
Làm sao biết được nơi xa nào là nơi dừng chân?
Ngây khờ vẫn ước được gối đầu lên chân thơm của mẹ
Ước được thấy tóc trên vai người mãi trẻ
Ước dài lâu trăm năm chẳng phải xa rời

Những ngày về nhà qua nhanh như hạt sương rơi
Một chút lơ là đã vội vàng mất nhịp
Ngày trôi mau, con thèm ôm thêm mà chẳng kịp
Chỉ kịp thấy bên tường nhà có hòn sỏi nhỏ, buồn tênh.

05.2020
/Lần nào đi xa nhà trái tim cũng thấy khó khăn/
(Source: Unsplash)