Môi trường mới: Cả ngày nay, mình bắt đầu công việc mới ở 1 công ty.Vào làm mới thấy, mọi người làm nhanh quá, phát triển nhanh quá, làm hiệu quả quá, bản thân mình tự thấy yếu kém,phải cố gắng nữa thôi, phải học hỏi nhanh mà làm thôi.....

Về nhà, mình nằm bẹp xuống giường, cả ngày nay như tiêu hết cả năng lượng của mình vậy.Mệt, mệt thật đấy ......

Lý do  mình quyết định thay đổi công việc,làm công việc mới bắt đầu từ số 0,  là mình vừa bị ny đá :). Mình giờ vẫn còn k tin đấy là thật. Từ đứa đang được quan tâm, yêu chiều, mình như đứa trẻ bị bỏ lạc vậy :)
Vừa hôm trước mình vẫn còn viết bài thay đổi bản thân tích cực, khí thế lắm.Mà giờ đây, mình.....        .....đúng kiểu bơ vơ, lạc lối.