Em muốn có 1 người bạn nước ngoài hoặc người Việt đang du học ở nước ngoài ạ!
Và em muốn có người dạy em tiếng Pháp ạ, có ai rảnh thì mong mn giúp đỡ!