- Những điều mà chúng ta thấy ấy, chúng ta đã cố giàn dựng nó.
- Giàn dựng ?
- Phải rồi, chúng ta luôn đặt cái tôi của mình vào đó và nghĩ theo cách của bản thân mình.
- À. Uhm. Nhưng như thế làm sao chúng ta biết được bản chất thật sự của nó ?
- Haiz. Cậu sẽ không thể có câu trả lời cho chính mình được. Cậu nghĩ nó đúng thì nó đúng, nghĩ nó sai thì nó sai. Người khác cũng vậy, không ai nghĩ cậu đúng nếu tất cả bọn họ nghĩ sai.
- Thật phức tạp.
- Cậu sinh ra khi thế giới này đã tồn tại cả triệu năm rồi, nên cậu không thể quyết định mọi thứ theo ý mình được.
- Nhưng rõ ràng tôi có lý lẽ .
- Còn bọn họ có sự cố chấp, mà cậu cũng có, nó là bản chất con người rồi.
- Nghe có vẻ xấu xa.
- Đấy là chúng ta nghĩ thế. Thử nghĩ xem, không có nhưng điều đó thì không có lý tưởng tốt đẹp nào được sinh ra cả. Nhưng đừng phụ thuộc.
- ...
- Nghĩa là hãy nắm bắt cơ hội để làm điều tốt nhất cho cuộc sống của mình.
- Còn người khác ?
- Họ cũng như cậu. Hãy trao đổi sự tử tế với nhau.
Sil.