Nước
M đã bao giờ nhìn cốc nước trên tay.
Tinh khiết. Sóng sánh. Dạt dào.
Từ mạch nguồn sâu trong lòng đất. Qua tinh luyện khắc khổ. 
81 kiếp nạn, cốc nước này đi lấy kinh 7 lần.

Tan tan hợp hợp. Gặp gỡ thì rộn ràng, chia ly thì cuồn cuộn. 
Nước, kéo theo những gì?
Đúng thật là có duyên mới cầm được cốc nước này trên tay. Cảm thấy như tự nhiên đều có nghĩa. Cuộc sống thú vị ở những lần hội ngộ. Sóng sánh. Dạt dào.
Nước, đem lại những gì?
Nước nóng lạnh, chỉ người uống mới biết.
Gặp gỡ hay dở, chỉ người trong cuộc mới hay.
Sóng sánh, dạt dào. Đời người như biển rộng. Rộn ràng, cuồn cuộn. Chỉ để đến bên t.
Cầm trên tay cốc nước này đúng thật là có duyên. Có duyên thì không phụ.
Nước là hạnh phúc.
Nhấp một ngụm hạnh phúc.
Hmm.... Hơi nhạt, trà sữa ngon hơn :)