Mỗi người đều vô cùng nhỏ bé, đều bình thường, thậm chí tầm thường.
Mỗi việc chúng ta làm đều rất nhỏ bé. Để có 1 thành công, kết quả nho nhỏ thôi đã cần là kết quả của 1 chuỗi các hành động có chủ đích của chúng ta.
Con người là nhỏ bé, yếu đuối về thể chất, giới hạn bởi tuổi thọ sinh mạng. Đa số mọi người sinh ra và chết đi sau khi đã sống một cuộc đời bình thường.
Thế nhưng con người có thể có một số thứ rất lớn, lớn vô hạn đó là:
  • Giấc mơ: đa số mơ nhỏ, một số mơ lớn. Thiểu số mơ rất lớn. Giấc mơ có thể khiến bạn trở nên vĩ đại.
  • Trí tuệ: đám đông có trí tuệ trung bình. Một số có trí tuệ vượt trội. Thiểu số có trí tuệ vượt thời đại. Trí tuệ siêu việt có thể khiến bạn trở nên vĩ đại.
  • Nỗ lực, cống hiến, hi sinh: năng lực của mỗi người là hữu hạn. Nhưng nỗ lực một đời người tuy không phải là vô hạn, nhưng có thể vô cùng, vô cùng lớn. Việc tập trung hết toàn bộ tinh thần, trí tuệ, sức lực, thậm chí tính mạng của một người chắc chắn đủ để trở thành vĩ đại.
Chốt lại bằng tên một cuốn sách: Great by choice! Vĩ đại là bởi lựa chọn. Bạn trở nên vĩ đại vì bạn lựa chọn không muốn tầm thường.