Các bạn ý kiến như thế nào về vấn đề gian lận trong thi cử? 

(Gian lận trong thi cử ở đây là tất cả những cách thức, hành động không hợp lệ nhằm đạt được kết quả tốt hơn trong các kì thi, kiểm tra, như là phao, quay cóp, trao đổi bài,....)

Theo các bạn thì hành động này đúng hay sai? Tại sao?

Nếu đúng thì bạn có khuyến khích, ủng hộ con của bạn, người thân của bạn thực hiện chúng? Bạn có muốn đấu tranh để các hành thức này được trở nên hợp lệ?

Nếu sai thì bạn đã quan điểm thế nào khi biết bạn bè, con cái của bạn gian lận trong thi cử? 

           Mình muốn thảo luận ý kiến này vì mình thấy hình thức gian lận trong thi cử ở trường Đại học đang dần trở nên phổ biến. Sinh viên có thể thỏa mái khoe về chiến tích, hành vi gian lận của mình mà không cảm thấy xấu hổ hay cắn rứt về lương tâm, và người không gian lận liệu có cảm thấy bằng lòng với việc họ bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng kết quả lại ngang bằng với những kẻ gian lận?