Trụ sở của Morgan Stanley
Gã khổng lồ ngân hàng Mỹ Morgan Stanley đầu tư gián tiếp vào Bitcoin

Quỹ Europe Opportunity Fund của ngân hàng đầu tư khổng lồ Morgan Stanley đã mua hơn 28.000 cổ phiếu Bitcoin Trust của Grayscale (GBTC), theo một hồ sơ của công ty được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Quỹ của Morgan Stanley đang tìm cách tiếp xúc với nhiều công ty châu Âu cũng như các tài sản khác, sở hữu 28.289 cổ phiếu GBTC – tương đương khoảng 1,3 triệu USD vào thời điểm nộp hồ sơ. Động thái này đến sau khi Morgan Stanley nộp hồ sơ vào tháng 4 để thành lập một số quỹ đầu tư nhất định – bao gồm European Opportunity Fund, Institutional Fund, Insight Fund và một số quỹ khác – để tiếp xúc với Bitcoin “một cách gián tiếp.”

Theo hồ sơ đó, mỗi quỹ có thể đầu tư 25% tổng tài sản vào các sản phẩm liên quan đến Bitcoin.