Sứ mệnh và Nhiệm vụ của StarSeeds:
Sứ mệnh và nhiệm vụ của các Starseed là khó khăn và nguy hiểm nhất trong toàn cõi vũ trụ này. Họ phải rời bỏ toàn bộ con người thật của họ, rời bỏ những cõi giới quê nhà đầy ánh sáng và rung động yêu thương, để nhập thể vào trong một thân xác vật lý dầy đặc và nặng nề. Họ phải sống trong môi trường vật chất và Tâm linh rất ô nhiễm độc hại. Họ bị tạm thời mất đi kết nối với Linh hồn, mất kết nối với Thiên Tính bản Tâm Thần Thánh của họ. Họ có nguy cơ rất cao bị mắc kẹt trong các rung động thấp trên Trái Đất. Bị các thói quen xấu và Nghiệp đè bẹp là chuyện thường ngày ....
Họ tình nguyện sống và làm việc trong môi trường đầy độc hại không phải là theo ý thích cá nhân nhất thời. Họ tới đây để làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho một dự án hành động của Thượng thiên. Mục đích là mang Ánh sáng Năng lượng Rung động cao neo đậu vào bề mặt Hành tinh Trái Đất, Giúp cho Trái đất và nhân loại chuyển đổi nhẹ nhàng vào Thời đại Ánh sáng đang tới gần.
Mặc dù các Starseeds chỉ là số lượng nhỏ trong dân số của Trái đất, nhưng nhiệm vụ của họ rất lớn lao và đa dạng:
1. Nhiệm vụ trong những năm đầu tiên nhập thể ở đây là họ phải học cách hoà nhập vào đời sống vật chất trần gian này và cố gắng nhớ lại họ là ai, tới đây để làm gì. Đó là bắt đầu Thức tỉnh Tâm linh. Tương đương quá trình " Khai Ngộ " trong phạm vi cá nhân của Phật giáo.
2. Nhiệm vụ tiếp theo khi đã thức tỉnh: Ngay sau khi đã thức tỉnh và nhớ lại được Mình là ai, các Starseed cần rút lui ra khỏi đời sống ồn ào của xã hội một thời gian. Họ cần tìm một nơi có rung động nhẹ nhàng và yên tĩnh để tập trung vào nội tâm bên trong, nhằm tăng cường kết nối với Linh hồn, kết nối với các Linh thể bậc cao của họ. Trong thời gian này các Starseed rất cần sự hỗ trợ và hướng dẫn từ các Lightworkers đã thức tỉnh. Kết thúc khoảng thời gian " ở ẩn " này, nội tâm của các Starseed trở nên hùng mạnh và vững vàng hơn trước rất nhiều. Kết nối của họ với Linh hồn là ổn định và không gì phá vỡ được. Dòng thông tin và Năng lượng Ánh sáng Tâm linh từ cõi giới cao, từ các chiều không gian khác tuôn chảy vào cơ thể và ý thức rất mạnh mẽ. Đây có thể coi là giai đoạn " Đại Ngộ hay Toàn giác " trong phạm vi cá nhân.

3. Nhiệm vụ cuối cùng là Phục vụ. Chỉ khi đã thức tỉnh và kết nối vững chắc với Linh hồn, Các Starseed mới bắt đầu thực hiện được nhiệm vụ chính của mình là : neo đậu và phân phối ánh sáng từ cõi giới cao xuống Trái đất. Giúp Trái đất và Nhân loại nâng cao được tần số rung động để thực hiện thành công chuyển đổi vào Ánh sáng, tiến nhập vào Thời đại Hoàng Kim. Có thể nói đây là giai đoạn tương đương với " Hành Bồ Tát Đạo "
Có nhiều cách thức để phục vụ, tuỳ theo trình độ, khả năng và hoàn cảnh của từng Starseed. Họ có thể hoạt động phục vụ trong việc neo đậu Ánh sáng theo cách âm thầm, cũng có thể công bố rộng rãi với đại chúng. Họ có thể làm việc chung với các Lightworkers khác hoặc hoạt động đơn lẻ một mình. Họ có thể gia nhập vào các Cộng đồng các sinh mệnh Ánh sáng hoặc không. Cách phục vụ nào cũng tốt và có nhiều công việc để cho họ làm.
Chỉ khi nào thực sự thức tỉnh và kết nối với Linh hồn vững vàng thì các hành động phục vụ của một Starseed mới có giá trị. Khi chưa thức tỉnh và chưa kết nối để nhận thông tin hướng dẫn từ Linh hồn thì những việc làm của Starseed không mấy hiệu quả, dù cho hành động đó có vẻ là đang phục vụ. Vấn đề là phải có Ánh sáng rồi mới phân phát. Không có gì mà làm hành động phân phát thì vẫn chỉ là ảo mộng.
Các Starseeds đang ở đây, đều là hoạt động trong một kế hoạch can thiệp rất lớn của Thiên Chúa dành cho Hành tinh Trái đất. Hành tinh này đã suy giảm rất sâu vào Bóng tối và gần tới giới hạn tự phá huỷ. Trái đất không thể tiếp tục tồn tại, nếu không có sự can thiệp của Thượng thiên. Đó là lý do các Starseeds có mặt ở đây hôm nay, và đó cũng là nhiệm vụ chung của mỗi Linh hồn Starseed.
Bằng sự nhập thể trong một thân xác vật lý, mỗi Starseeds cung cấp một liên kết Năng lượng Ánh sáng giữa Cõi giới cao mà đại diên là Liên đoàn Thiên Hà với Hành tinh Trái đất cùng với nhân loại. Điều này rất quan trọng. Nếu không có các Linh hồn dũng cảm Starseed ở đây ngày hôm nay, thì Ý thức chung của Nhân loại không được thay đổi và nâng cấp. Như vậy Trái đất sẽ không thể chuyển đổi hoàn toàn vào Ánh sáng được.
Thức tỉnh Tâm linh, nhớ được mình là ai, kết nối với Linh hồn, neo đậu và phân phát Ánh sáng Tâm linh trong thế gian, Các Starseed đang làm được rất nhiều cho bản thân, đóng góp rất nhiều cho sự thức tỉnh của Nhân loại, cho sự chuyển đổi của Hành tinh. Bởi sự hiện diện ở đây, trong thời gian quan trọng này, các Starseed đang góp phần mang Thiên đường xuống mặt Đất. Bản thân họ, công việc của họ là tốt cho tất cả.