Anh viết vội cho em lần đầu
Ngày mưa lạnh ngoài tấm rèm nâu
Ngày có nỗi buồn anh mải giấu
Ngày mà đánh mất cả dấu câu.
Ngày người chẳng hẹn tình cờ quen
Anh bận ngủ vùi dưới ánh đèn
Ngày ta qua một con đường mới
Em liệu có phiền muốn dạo chơi?
Ngày trời đêm tháng 8 có sao
Hà Nội thiếu bóng cơn mưa rào
Anh chẳng mải nghĩ về trường Báo
Em chắc còn lui tới Ngoại giao?
Viết cho em những ngày chưa cũ
Viết cho em trời đã quá thu
Viết cho em tóc rối bù xù
Viết cho em chiều nay thiếu ngủ
Và…
Cho cả những lần anh tự hỏi
Em là ai trong giấc mơ cuối ngày?
Người theo đuổi tinh tú hay kẻ chạy trốn sao xa?
Là Sophie tóc trắng hay Mia tháng 10?
Là Annie Hall hay là em?
Em Thơ.
- Điên -