Tôi nhớ đến lầu đầu tiên được đi máy bay. Một chuyến đi 10 ngày năm 18 tuổi sau kì thi đại học. Cái cảm giác ở trên cao nhìn xuống thật tuyệt. Tôi có thể cảm thấy mọi thứ thật nhỏ bé. Nó giống như cách mà khi con người ta khi giỏi về một cái gì đó và bắt đầu tỏ ra khinh thường mọi người vậy. Thật là không nói nổi mà.